บุคลากรงานบริหารทรัพย์สินและจัดการพื้นที่

นางอวสร ภิรมยาภรณ์

หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและจัดการพื้นที่

เบอร์โทรศัพท์ : 081-981-1973

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเพิ่มศักดิ์ ดาสาลี

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกันตพร สุภประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประสิทธ์ ทองดอนพุ่ม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอิสริยาภรณ์ อ่อนศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.